Tűzoltó készülék karbantartás

A tűzoltó készülék karbantartás jogszabályban, tűzvédelmi műszaki irányelvben, karbantartási technológiában meghatározott munkafolyamatokat magába foglaló a készülék állapotfenntartását célzó műszaki és adminisztrációs tevékenység. A karbantartó személynek szakvizsga bizonyítvánnyal kell renelkeznie. A karbantartói tevékenységet folytató szakműhelyt pedig regisztrálni kell Katasztrófavédelemnél

zoltó készülék alapkarbantartás
Az EN 3 szabványsorozat szerint gyártott tűzoltó készülékek esetében 12 havonként alapkarbantartást kell végezni, amely a készülék üzemben tartási helyén történik. A karbantartás tényét a készülékre ragasztott karbantartási matricával és Katasztrófavédelmi hologramos matricával igazoljuk. Ezen tevékenység során megvizsgáljuk, hogy egy esetleges használat során a készülék megfelelően működne-e. Ha bármilyen kétely merül fel ezzel kapcsolatban, úgy a készüléket szakműhelyünkbe szállítjuk, további karbantartási munkák elvégzése érdekében. Ha a készülék nem felel meg a szabványi előírásoknak, vagy a gyártói technológiai leírásoknak, akkor azt selejtezni kell. Karbantartási művelet nem végezhető el olyan tűzoltó készüléken amely nem a jogszabályi előírások szerint lett forgalomba hozva, vagy a karbantartását bármely iletékes hatóság megtiltotta
zoltó készülék középkarbantartás
A tűzoltó készülék 5. és 15. évében elvégzendő műhely jellegű tevékenység. Ezen karbantartás során az alapkarbantartási munkafolyamatokon túl a tűzoltó készüléből a hajtógázt leengedjük, a készüléket szétszereljük, a tartályból eltávolítjuk az oltóanyagot és megvizsgáljuk, a készülék tartályának belső felületét is ellenőrizzük. Amennyiben a készüléken nincs semmiféle sérülés és minden alkatrésze (porral oltó esetén az oltóanyag is) megfelel a gyártói előírásoknak, úgy a készülék összeszerelése, hajtóanyaggal történő feltöltése és hitelesítése (karbantartási matrica + hologram) után után a készülék újra üzembe helyezhető.A középkarbantartás tényét a készülékre ragasztott matricán túlmenően a készülék felszállócsövén is rögzíteni, jelölni kell. Középkarbantartáskor a por oltóanyag visszatölthető a készülékbe, ha annak minősége megfelel a gyári, gyártói előírásoknak. A por megfelelőségét a karbantartónak ellenőriznie kell, az oltóanyagot portöltőgépen át kell szűrni.
zoltó készülék teljeskarbantartás
A tűzoltó készülék 10. évében elvégzendő műhelyjellegű tevékenység, amely megába foglalja az alap-,  és a középkarbantartás során elvégzendő munkafolyamatokat is. Ekkor az esetleges készülék használat során nyomás alá kerülő alkatrészeket, szerelvényeket ( oltóanyag tartály, palack, fejszerelvény, elzárószerelvénnyel rendelkező tömlő) nyomáspróbázni kell. Az oltóanyag minőségét meg kell vizsgálni, bármilyen ha bármilyen eltérés van a gyártó által előírtaktól, akkor a z oltóanyagot cserélni kell. Amennyiben a gyártó előírja, hogy a teljes karbantartás során ki kell selejtezni az oltóanyagot, úgy a készüléket új oltóanyaggal kell feltölteni. A teljes karbantartás megtörténtét, annak dátumát, érvényességét, a karbantartó személy nevét fel kell tüntetni a készülékre ragasztandó karbantartási cimkén.