Tűzvédelmi szakvizsga

letoltokozpont.jpg

2022 november 3-án tűzvédelmi szakvizsgát szervezünk az alábbi foglalkozási ágakban

  • (1) Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők,

  • (2) Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint tűz vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők,

  • (3) Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők.

A mustgáz veszélyei.
A TIM Munkavédelmi Irányítási Főosztályának tájékoztatása kiadványok megjelenéséről

Making Wine

A szüreti időszak végén is fokozottan kell figyelni a mustgáz veszélyeire. Felhívjuk a figyelmet ismételten a must erjedési veszélyeivel kapcsolatos biztonsági és egészségvédelmi előírások betartására a dolgozók védelme érdekében. A megelőző intézkedések megtétele rendkívül fontos valamennyi borkészítéssel foglalkozó munkáltató, önfoglalkoztató és magángazdálkodó számára.

http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=172&hir_reszlet=870 nyomán

A rovarcsípés veszélyei.
A TIM Munkavédelmi Irányítási Főosztályának tájékoztatása kiadványok megjelenéséről

darazscsipes.jpeg

A rovarcsípések közül a méhek és darazsak csípései a legveszélyesebbek hazánkban. A méh- és darázs csípések az időjárás és a rovarok biológiai sajátosságai alapján az őszi időszakban is előfordulhatnak. A csípés esetén szükséges teendőkről, valamint a megelőzés érdekében szükséges intézkedésekről, javaslatokról adunk tájékoztatást a kiadványban.

http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=172&hir_reszlet=870 nyomán

A biztonságos munkavégzés a mezőgazdaságban.
A TIM Munkavédelmi Irányítási Főosztályának tájékoztatása kiadványok megjelenéséről

Checking Lettuce Growth

biztonságos munkavégzés a mezőgazdaságban ágazati útmutatóval segítséget nyújtunk a munkáltatóknak, a munkavédelmi és a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóknak a munkavédelmi feladataik ellátásában. Az útmutató a munkavédelmi célkitűzésektől kezdődően ismerteti - többek között - az agrárágazatban a biztonságos munkavégzés veszélyeit, feltételeit, a munkahelyek kialakításának követelményeit, a munkáltató bejelentési kötelezettségéig bezárólag. Szemléltetésül a munkavédelmi hatósági ellenőrzések során készített fényképek szolgálnak. Az esetleírások megtörtént halálos munkabaleseteket mutatnak be.

http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=172&hir_reszlet=870 nyomán

JELENTÉS A munkavédelmi hatóság 2020. évi ellenőrzési tapasztalatairól

Technicians at Work

A munkavédelmi hatóság minden évben összesíti ellenőrző tevékenységét. Ezt a munkát a morábiakhoz hasonlóan a 2020. évi Ellenőrzési Irányelvek, az Országos Hatósági Ellenőrzési Terv és a saját munkatervben meghatározottak figyelembe vételével végezte.

Munkabalesetek alakulása-2020

munkabaleset2.jpg

Az ITM Munkavédelmi Főosztálya időről-időre nyilvánosságra  hozzá a munkabalesetek alakulásáról készült statisztikát. A most elkészült dokumentum a 2020-as év során tapasztaltakat foglalja össze.