TÜZvédelem

TÜK TÜZvédelem

            elkötelezettség, minőség, garancia

Tűzvédelem... Két fő terület  a kereskedelem és a karbantartás


  Magyarországon   a  jogszabályi  előírások   nagyon pontosan szabályozzák, hogy  hol, mikor, milyen veszélyhelyzetre,   milyen kockázatra  kell felkészülnie  az ipari-,   és   a    mezőgazdasági  üzemeknek, az intézményeknek,  a vállalkozóknak   és   a   magánszemélyeknek. Ezekre a kockázatokra adott válaszok nagyon sokfélék lehetnek, ha a kínált tűzvédelmi  felszerelések, eszközök és berendezések biztonsági  szintjét,  a megbízhatóságát vagy ha műszaki tartalmát, minőségét nézzük. Társaságunk által forgalmazott felszerelések megfelelnek a vonatkozó jogszabályok által támasztott műszaki követelményeknek, és mindez kimagasló minőséggel párosul.

 

A karbantartás...

 

Társaságunk   az   Országos   Katasztrófavédelmi      Főigazgatóság   által  

regisztrált   és   BM   OKF    azonosítóval  rendelkező    ISO   minőségügyi  

rendszer   szerint  működő  szakműhelyt    tart   fenn.   ISO  rendszerünk  

érvényes    auditálással     rendelkezik.    Rendelkezésünkre   áll   a   Total  

Feuerschutz  GmbH  szakmai  és  technológiai  háttere,  biztosítva  van a

szükséges alkatrész és oltóanyag  ellátás.  Birokunkban  van  az  általunk  

javított    tűzoltó  készülékek   javítási   technológiája   és   a  javításokhoz 

előírt  szerszámkészlete. Munkatársaink  tűzoltó   készülék  karbantartási

szakvizsgával   és    tűzoltó  vízforrás  felülvizsgálati  szakvizsga   bizonyít-
vánnyal   is   rendelkeznek.    Az    alapkarbantartás    (régen   ellenőrzés),  

középkarbantartás   és   teljes   körű    karbantartás    során    elvégezzük  

mindazon  munkafolyamatokat, amelyeket a vonatkozó rendeletek

technológiák, gyártói leírások előírnak.

   Ciklusidők:

                  Alapkarbantartás esetén 12 hónap (EN)

                  Középkarbantartás 5. illetve 15 év (EN)

                  Teljeskörű karbantartás 10. év (EN)

Az általunk  elvégzett munka  kiváló minőségét  munkatársaink    szakmai     végzettsége,     szakmai    továbbképzéseik,    cégünk

ISO tanúsítványa és  minőségügyi  rendszere,  valamint  szakműhelyünk  kiváló felszereltsége  biztosítja. Az általunk elvégzett javítási karbantartási munkákra a teljes érvényességi időre garanciát vállalunk, tehát ez akár 10 év is lehet.

Az elvégzett karbantartási munkákat az országban elsőként általunk alkalmazott eltérő színű érvényességi matricákkal jelezzük. Ez egyrészt már nagyon jól bevált, pl. Németországban, másrészt sokkal jobban áttekinthető.  

 

 

Tűzoltó készülék karbantartás

 

  
A   tűzoltó   készülék  nem vehető   át   karbantartásra,  ha  
-  a  gyártó   által   előírt  alkatrészek,   oltóanyag   és   technológiai   utasítás  nem   áll  rendelkezésre, 
-  a  forgalomból  kivonták  vagy  szabálytalanul  hozták  forgalomba,  
-  újra   nem   tölthető  tűzoltó   készülék,  
-  a  gyártója,  gyártási időpontja nem  állapíthat ó  meg (nem olvasható )  vagy  
-  életkora a 9. mellékletben foglalt  táblázatban   meghatározott   élettartamot  elérte. 
A  karbantartó   személynek   írásban  kell  értesítenie  a készenlétben  tartót,   ha   a tűzoltó   készülékek  karbantartása  
nem   végezhető  el . 
A karbantartás  elvégzését a  karbantartást   igazoló   címke  és   az   OKF  azonosító   jel  felragasztása   jelöli. 
Az   OKF  azonosító   jelet   úgy  kell  felragasztani,  hogy   a karbantartást   igazoló   címkét   részben   fedje   át ,  de  az   adatokat vagy   a gyártó   jelöléseit   ne  takarja   el .  Az   OKF  azonosító   jel   kizárólag   a karbantartást   igazoló   címkével   együtt   és   csak  egyszer   használható   fel . 
A  karbantartás  során  a  korábban   használt  karbantartást   igazoló   címkék   eltávolítása   –  a  legutolsó   közép-  vagy  
teljes  körű   karbantartást   és   gyártói   végellenőrzést ,  vagy   újratöltést  igazoló   címkék   kivételével  –  az   OKF  azonosító  
jellel   együtt   történik.  
A  karbantartást  igazoló  címke  tartalmazza  

-  a „KARBANTARTVA” szót , 
-  a  karbantartó   sz er vezet  nevét  és   címét, 
-  a  karbantartó   személy  aláírását  vagy   az   aláírással   egyenértékű  azonosító   jelzést , 
-  a  karbantartás  jellegét   (alap-,  közép-,  teljes  körű   karbantartás,  újratölt és), 
-  a  karbantartás  dátumát  (év,  hónap ,  nap)  és  
-  a  következő  karbantartás  esedékességét   időponttal  megadva  (év,  hónap ,  nap).
 

 

..

A  karbantartó   személy a  tűzoltó   készüléket  készenlétben  tartásra  alkalmatlannak  minősíti,  ha  
-  a    tűzoltó    készülék    tartályán    vagy    szer elvényein    olyan   mértékű   sérülés   található ,   amely    a    tűzoltó   készülék 
   biztonságos   készenlétben  tartását  és   használatát   veszélyezteti, 
-  a tűzoltó   készülék  alkalmazása   esetén   veszélyes   lehet, 
-  a  tűzoltó  készülék  állapota miatt nem  működőképes  vagy  
-  a  tűzoltó  készülék  vagy  a  hajt óanyagpalack  töltetének v eszt esége,  ny omásának csökkenése  meghaladja  a  gyártó  
   által   megadott   értéket. 
Ha a  tűzoltó    készüléken    a    hiba    a    helyszínen   nem   javítható   ki,    a    karbantartó   személy   a    tűzoltó    készüléken  
jól  látható   helyen   a  karbantartást   végző  szervezet   adatait ,  a  dátumot  és   a  „K ARBANTARTÁSRA  SZORUL”  feliratot  
tartalmazó   címkével   látja   el ,  és   ír ásban  tájékoztatja  a  készenlétben  tartót.  
A    nem   karbantartható   vagy    a   4/A.  §-ban   f elsoroltak    közé    tartozó    tűzoltó    készüléket    a    karbantartó   személy 
„SELEJT ” felirattal látja  el ,  és erről   írásban  tájékoztatja  a  készenlétben  tartót.  
Ha  a  karbantartás  a  készenléti  helyen   történik,   a  karbantartó   személy  a  tűzoltó   készülék  rögzítését   és   egyéb felszereléseit   is   megvizsgálja. 
A  karbantartó   személy a  tapasztalt   hibáról ,  sérülésről  a  készenlétben  tartót   ír ásban  tájékoztatja.  
Az   újratöltött  tűzoltó   készüléken  a  karbantartó   személy  legalább   alapkarbantartást  végez  vagy   a  soron 
következő f okozat   (közép -  vagy   teljes  körű   karbantartás)   műveletei  is   elvégezhetőek . 
A  karbantartó   személy a r észlegesen  használt  tűzoltó   készüléket  teljesen  kiüríti  és   az   oltóanyagot   selejtezi.  
A  tűzoltó   készülék  újratöltése a  gyártó   által   megadott   eljárások   és   utasítások  szerint  történik.  
Az   újratöltött  tűzoltó   készüléken fel   kell  tüntetni  az   újratöltés   időpontját. 
Alka trészek   pótlásakor   és   újratöltés    esetén    kizárólag    a    gyártó    által    megadott ,   jóváhagyott    vagy    szállított  
alkatrészek  és   oltóanyag   használható  fel 

...

 

Középkarbantartás

 

A  középkarbantartáskor a karbantartást   végző  személy –  az  alapkarbantartás keretébe  tartozó  műveleteken  túl –  
-  ellenőrzi  a nyomásjelző  működőképességét a nyomásjelző  műszerrel  felszerelt,  állandó nyomású  tűzoltó  készüléken, a gyártó előírásai szerint, 
-  kiüríti a tűzoltó készüléket, 
-  megvizsgálja az oltóanyagot a gyártó útmutatása szerint, 
-  nagyítóval  részletesen megvizsgálja a tűzoltó  készüléket, 

-  a zárószerelvények , 
-  az elsütőfej szerelvény, 
-  a nyomásmérő  és jelző eszköz,  
-  a tömlő - és a pisztolyszerelvény

   korróziójának ,  sérülésének  megállapítása  érdekében,  
-  világítóeszköz    és   tükör    segítségével    megvizsgálja   a    tartály    belsejét,   különös   tekintettel   a    korróziós  nyomokra, a  belső  bevonat            hibátlanságára   és   a  hegesztési  varratok épségére,  melynek során  a gyártó   előírásai  szerint  jár el, kétes esetekben  pedig a gyártóhoz fordul, 
-  megvizsgál  minden  záróelemet , a  csatlakozó  menet,  alak,   méret  és   bevonat  szempontjából , 
-  a  tűzoltó  készülékek  f elszállócsövén  vagy  belső hajt óanyagpalackján  maradandó módon  jelöli  
-  a  karbantartás dá tumát,  
-  a  karbantartó   sz er vezet  nevét  vagy   azonosító   jelét   és  
-  a  karbantartó   személy  aláírását  és  
-  a  tűzoltó   készüléket, a  gyártó   előírásait   figyelembe   véve   megtölti  oltóanyaggal,  és   összeszereli.

 

 

Teljes körű karbantartás

 

A  teljes  körű   karbantartáskor   a  karbantartást   végző  személy  –  az  alap - és   középkarbantartás   keretébe   tartozó  műveleteken  túl –  
-  a  tűzoltó   készülék  teljes  szétszerelését  követően   a hibás  vagy   a lejárt  élettartamú   részeket  selejtezi,   majd  ezeket  újjal   pótolja, 
-  a  tartályt  a rajta   lévő   jelölés   értékének  megfelelő   nyomáson  nyomáspróbának   veti   alá, 
-  a  jelöletlen   tartályokat   selejtezi,  
-  az   MSZ  1040  szabvány   szerint  gyártott  tűzoltó  készüléknél   a  nyomáspróbát  a  legfeljebb   25  kg   össztömegű  tűzoltó  készülék   esetén        festetlen,   az   annál  nagyobb   össztömegű   tűzoltó  készülék   esetén  a  hegesztési  varratok  környezetében fémtiszta  állapotban végzi, kivéve 
-  a  porszórásos  festéssel  gyártott  tartályokat, 
-  a szén-dioxiddal  oltók alumínium palackjait  vagy  
-  az   olyan  belső  védőbevonattal  rendelkező  tartályokat,   melyeknél  a  festékeltávolítás  vagy   az   újrafestés   a belső 
   bevonat  épségét  megsértheti, 
-  nyomáspróbának   veti   alá  a biztonsági  szelepet  és   a tűzoltó   készülék  mindazon   szerelvényét,  amely  a működtetés  
   során a  nyomás  által  terhelt   és  
-  a  biztonsági  szerelvényt  a  gyártó   előírásait   figyelembe   véve   ellenőrzi  és   szükség  esetén   beállítja  vagy   cseréli. 
Amikor  a  tűzoltó   készülékek  teljes  körű   karbantartása   esedékes ,  akkor  az   újratöltésre   vonatkozó  és  a  gyártó   által  megadott   előírások   is   irányadók. 

 

 

porral oltó karbantartás

 

A kereskedelem...

 

A  műszaki  követelményekre  sokféle  válasz   adható,   de   van   egy      olyan   olyan   jellemző    amiből   nem   engedünk..   ez a MINŐSÉG.     Az   általunk kínált     berendezések    a    kimagasló  műszaki  tartalom   mellett   kiváló  minőséget is   képviselnek.  A gyártó     beszállító   partnereink   nagyon   elhivatottak,    tudják, hogy  mi  a  feladatuk  és ennek minden körülmény között  meg kívánnak   felelni.    Az    Ő   feladatuk    az,     hogy    a   termékeik biztonságot  nyújtsanak,  megvédjék értékeinket, javainkat, életünket,   akkor   és  úgy  működjenek   ahogy   azt  elvárjuk  és ahogy azt szeretnénk. 

 

A TOTAL, a  Bogdan GIL, a Fritz-EMde, a Secudo, az IBS, a Tyco elkötelezett...

 

Mi pedig ezért választottuk Őket és ezért  dolgozunk  velük  évek óta. A TOTAL a tűzoltó készükékeivel, a Bogdan GIL a tűzoltó-, és az   ipari   tömlőivel,  a  Secudo  a   gáz-,   és   a    füstérzékelőivel, a Fritz EMde a karbantartó és a felülvizsgáló gépeivel, az IBS szintén a tűzoltó készülékeivel és a Tyco a beépített tűzoltó rendszereivel a mi cégünkön keresztül jelen van Magyarországon és együtt dolgozik velünk azon, hogy a magyar tűzvédelem jobb legyen. Az ezekkel a cégekkel a magyra piacra
bevezetett  termékekben Ön megbízhat, pontosan azt fogja kapni amit elvár.

 

Szolgáltatásaink:

 • Tűzoltó készülékek karbantartása

 • Tűzoltó készülékek javítása

 • Tűzvédelmi felszerelések forgalmazása

 • Tűzoltó vízforrások felülvizsgálata, javítása

 • Vízhozam mérés

 • Tűzvédelmi felszerelések nyomáspróbája

 • Tűzvédelmi felszerelések bérbeadása

 • Tűzvédelmi felszerelések használatának gyakorlati bemutatója

 • Tűzvédelmi szabályzatok, tűzriadó tervek készítés

 • Tűzveszélyességi osztályba sorolás

 • Tűzoltó készülék nyilvántartás készítése

 • Negyedéves bejárás, állapotfelmérés, nyilvántartás készítés

 • Tűzoltó készülékek számának, helyének, típusának optimalizálása

 • Gyári oktatási segédanyagok kölcsönzése

 • Gyári szakmai továbbképzések szervezés

 •  

 • Tűzoltó készülék bérbeadása

 • Tűzoltási bemutatók szervezése

 • Átalánydíjas tűzvédelmi szolgáltatások

 • Éves költségtervezés

 • Szaktanácsadás

 • Hatósági képviselet

 • Tűzoltó készülékek újratöltése

 • Oltási segédanyagok biztosítása

 • Tűzvédelmi installációk bérbeadása

 • Tűzoltási gyakorlatok szervezése

 • Oltási próbákról, gyakorlatokról videó és képállomány készítése, digitalizálása

 • Gyári oltási bemutatók szervezése

 •